Člen kontra zákazník - rozdíly

23. 5. 2018

Rozdíl mezi členem spolku a zákazníkem 
aneb UnArt versus UnArtel

Být členem spolku (obč. sdružení) UnArt přináší členům práva i povinnosti, na které se nás členové občas dotazují. Proto jsme napsali tento článek.

Rozdíl mezi členem spolku (UnArt Slavičín, p.s.) a zákazníkem firmy (UnArtel s.r.o.) je dost zásadní - i když oboje je stejná síť, hodně se toho liší - každé má své pro a proti.

UnArt Slavičín, p.s. není poskytovatel internetu, nenabízí služby a není prodejcem zboží, není operátorem a neposkytuje službu elektronických komunikací ve smyslu §2 zák. 127/2005 Sb.

Každý člen se může připojit k síti spolku a internetu, ale placení čl. příspěvků nelze považovat jako platbu za internet. 
Z toho vyplývá, že negarantujeme ani dostupnost, ani rychlost internetu, a ani není nikde uvedena, natož nějaký servis.
pozn.: Když to přeženeme, spolek/sdružení neručí zato, jestli internet vůbec jede. Samozřejmě že o síť se staráme, to víte dobře sami, že výpadky nebývají moc často.

Tady jsou v několika bodech základní rozdíly:

člen spolku zákazník UnArtel s.r.o. *1
podepisuje se přihláška do spolku /sdruženísmlouva - právně závazný dokument
DPH členské příspěvky nepodléhají DPH podléhá DPH
platí se

členské příspěvky.
Nelze považovat jako platbu za internet!- ten je pro členy zdarma.

faktury za službu (internet)
doklad o zaplacení si do účetnictví dát nelze  lze
cena stejná pro všechny členy:
  • 2.000 Kč jednorázový vstupní poplatek 
  • 150 Kč měsíční příspěvek
    + 30 Kč za každou platbu členského příspěvku
  • o výši členských příspěvků rozhodují sami členové na  členské schůzi
liší se podle typu připojení, požadované rychlosti, apod. 

Jelikož jde už o garantovanou službu, logicky je cena vždy vyšší.

anténa na příjem internetu (v případě bezdrátového připojení domu) člen si anténu kupuje - je jeho. anténa je zdarma *2 - zůstává v majetku UnArtelu a v budoucnu je servis kolem antény zdarma *1
instalace člen si sám zajišťuje nebo obstarává veškeré práce, kabeláž a zařízení (typicky se připojí sám, či s pomocí někoho známého) zdarma *2

hlasovací právo a

možnosti kandidovat
hlasovat na čl. schůzi a tím ovlivňovat dění a kandidovat do orgánů spolku nemá možnost nic změnit
poruchy a servis člen si servis řeší sám, s pomocí známého, nebo s pomocí dobrovolných techniků - viz správci AP.
V případě, že bude poslat chtít technika od UnArtelu,  zaplatí za servis fírmě UnArtel dle ceníku.
Používání sítě spolku je bez časové garance dostupnosti opravy - tzv. SLA.
od nahlášení závady je povinností poskytovatele zjednat nápravu do 2 prac. dní *1
rychlost internetu, garance dostupnosti není garantována - nejde o službu je uvedena na smlouvě a minimální rychlost je garantována
službu sledovanitv.cz pro členy není dostupná dostupná
wifirouter je vždy v majetku člena je vždy v majetku zákazníka
kulturní akce může spolupořádat, nebo i navrhnout a uspořádat sám akci.
Za pořadatelství si může vykázat práci, kterou mu SR schválí a připíše se mu do Freenetisu jako odpuštění členských příspěvků na počet měsíců, odpovídající rozsahu provedené práce)
nepořádá nic
přerušení fakturace / členství přerušení členství dle stanov - viz http://slavicin.unart.cz/sit/preruseni-clenstvi/ přerušit fakturaci je komplikovanější...

*1 - uvádíme obvyklé případy - u UnArtelu je možností více
*2 - v případě podpisu smlouvy se závazkem na 2 roky u nového zákazníka

Na závěr několik poznámek:

  • My všichni jsme členové (první pád množného čísla je důležitý) a síť společně budujeme, udržujeme a z vybraných příspěvků se platí servis sítě, konektivita, nájmy, elektrika, apod.
    - pozn.: narážky typu “Zase Vám to nejede”, nebo “Chcete zdražit?” jsou úplně mimo - ono to totiž nejede NÁM! A o případném zvýšení čl. příspěvků, nebo o jiných podobně zásadních věcech hlasuje členská schůze, kde má každý člen jeden hlas ...
  • Člen má hlasovací právo - má možnost ovlivňovat dění ve sdružení - podávat návrhy na schůzi a prostřednictvím účasti v nejmocnějším orgánu sdružení - Členské schůzi (dříve valné hromadě).
  • Od členů se očekává taky aktivita - princip je podobný jako např. u rybářů - pokud chci chytat ryby, tak je třeba se postarat o to, aby v tom našem rybníku nějaké ryby byly, taky se chodí na brigády - vysekávání trávy apod.

comments powered by Disqus