Pozvánka na členskou schůzi UnArt Slavičín, p.s.

26. 7. 2022

Vážení členové spolku UnArt Slavičín, p.s.,

dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi - nejvyšší orgán našeho spolku, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 8. 2022 v 17:00 v sokolovně Slavičín - Osvobození 224, Slavičín.

Tato Členská schůze je svolána Představenstvem spolku UnArt dle §17 stanov našeho spolku, článek 2.b).

V případě nízké účasti se náhradní Členská schůze uskuteční tentýž den v 17:30 na stejném místě.

Vzhledem k omezené kapacitě je pro účast potřeba před-registrace na emailové adrese podpora(zavináč)slavicin.unart.cz. Pokud se tedy chcete zúčastnit, napište nám, prosím, e-mailem své jméno a adresu.

V případě, že počet přihlášených přesáhne kapacitu prostoru, vyhrazuje si Správní rada právo na změnu místa konání. Samozřejmě, že o tom budeme včas informovat.

Program členské schůze:

  1. Registrace členů - přístup pouze členům spolku s platným identifikační průkazem (občanský, řidičský průkaz nebo cestovní pas)
  2. Zahájení jednání - ověření usnášeníschopnosti Členské schůze, volba předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
  3. Volba členů Správní rady. Kandidáti jsou: Ing. Tomáš Dulík, Ph.D. Zbyněk Šuráň Ing. Jan Jordán
  4. Schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku za období 2020-2021.
  5. Schválení návrhu rozpočtu na následující období.
  6. Diskuze
  7. Ukončení
comments powered by Disqus