Co je Slfree

658435.jpg
30. 1. 2006

Slfree je název počítačové sítě. a název starších stránek, které jsou teď už ale přesměrovány na www.slavicin.unart.cz/sit.
Obojí provozuje Občanské sdružení UnArt Slavičín. Fungování sítě SLFree vychází následujících principů svobodných (free) sítí, hlásících se k projektu CZFree.net:

  • Člen vlastní část infrastruktury 
  • Vlastnictví infrastruktury je zdokumentované a tedy i ověřitelné 
  • Vlastněná část infrastruktury je užívána společně s ostatními členy 
  • Člen má v síti pevnou IP z rozsahu 10.0.0.0/8 (Slfree má např. alokován rozsah 10.143.0.0/16, díky čemuž je možné bezproblémování připojení k ostatním CZFree sítím)
  • IP adresa se jménem člena je zdokumentovaná a tedy i ověřitelná

Občanské sdružení UnArt

Komerční firmy

Vlastnictví sítě

síť je spoluvlastněna všemi členy sdružení. Každý člen vlastní podíl ve
výši jednorázového vstupního členského příspěvku (2000 Kč)

Síť je vlastněna firmou.

Vstupní poplatky

vstupní členský příspěvek, který tvoří podíl člena na vlastnictví sítě,
je sice nevratný, ale při vystoupení člena ze sdružení je převoditelný na jiného člena (zájemce o členství). Vystupující člen tak může svůj členský podíl prodat novému členovi stejně, jako se např. prodávají práva na užívání družstevního bytu

Jednorázové poplatky jsou většinou nevratné.
Pokud firma vstupní poplatky nevybírá, pak náklady na zřízení přípojky u uživatelů rozpouští v pravidelných měsíčních poplatcích (které jsou o to vyšší)

Rozhodování

Každý člen sdružení má možnost ovlivňovat dění ve sdružení
prostřednictvím účasti v nejmocnějším orgánu sdružení - Valné hromadě. Každý člen má možnost kandidovat a být Valnou hromadou zvolen do Správní rady sdružení, která zastupuje vůli členů sdružení v období mezi 2ma Valnými hromadami.

Zákazníci firmy mají jen velmi omezené možnosti, jak ovlivňovat dění ve
firmě. V případě, že se majitel rozhodne firmu prodat nebo zavřít, nemá zákazník žádnou možnost, jak ochránit peníze, které do této firmý investoval ve formě zaplacených služeb.

Ceny

Připojení k síti sdružení by mělo být levnější než připojení
zajišťované komerčními firmami - sdružení nepotřebuje, dokonce ani nesmí tvořit žádný zisk, proto jsou ceny nastaveny tak, aby přesně pokrývaly náklady. Pokud pravidelné měsíční příspěvky členů přesáhnou výši nákladů, objedná se větší konektivita (rychlost připojení) do internetu.

Ceny účtované firmou musí pokrýt provozní náklady sítě, ale také náklady na zaměstnance - techniky, účetní, management...

Kvalita sítě

Protože veškerý zisk sdružení musí být investován do infrastruktury, 
je síť našeho sdružení na stejné úrovni, jako sítě těch největších komerčních firem. Přestože pravidelné členské příspěvky jsou velmi nízké a náš kopcovitý příhraniční kraj budování sítě dost prodražuje, je naše síť v současné době po technické stránce na úrovni sítí, které najdete ve velkých městech - máme několik kilometrů páteřních i přístupových podzemních optických kabelů, na páteři využíváme spoje v pásmu 10 GHz, linka do internetu je zajišťována pojítkem Ceragon v licenčním pásmu 11GHz... A budujeme dál. Docílení ideálního technického stavu naší sítě (tj. omezení využívání "amatérských" volných pásem 2.4 a 5GHz na minimum) je z dlouhodobého hlediska nutné především kvůli úspoře času dobrovolných správců, kteří nebudou muset řešit časté problémy související se stále rostoucím provozem a rušením v pásmech 2.4 a 5GHz

Kvalita sítí komerčních firem se liší případ od případu. Velké firmy mají sítě většinou velmi kvalitní, ale nemusí to být pravidlem! Např. u připojení ADSL jsou často uživatelé rozčarováni, že připojení přes toto technicky kompromisní řešení nenaplňuje jejich představy!

Proto při volbě firmy hledejte technický popis jejich páteřních sítí, jejich přístupových sítí a ptejte se na zkušenosti stávajících uživatelů - prostě dvakrát měř, jednou řež!

Servis

Servisní a instalační práce jsou v síti sdružení zajišťovány jeho členy.
Od roku 2006 sdružení také platí servisního technika, který se stará o chod páteřní sítě na plný úvazek. Více na toto téma se dočtete zde.  Neustále se snažíme vyhledávat a získávat technicky zdatné nadšence schopné postarat se o "své" přístupové body (AP). Snažíme se přitom, aby každý přístupový bod měl min. 2 správce. Odměnou za to jim je bezplatný internet a občasný přivýdělek získaný od nově připojovaných uživatelů.

Existují firmy, které mají počet kvalifikovaných zaměstnanců
dimenzován tak, aby byly schopny dostat smluvním podmínkám servisu. Pokud jste na internetu opravdu životně závislý a nemůžete riskovat výpadek delší než nekolik málo hodin, hledejte takovouto firmu a připojte se na ni. 

Jako v jiných oborech ale i v oblasti poskytování internetu působí také "podnikatelé" nesolidní. Vyvarovat se jich můžete především zjišťováním zkušenosti jejich stávajících uživatelů.

Komunity

Každý přístupový bod zabezpečuje připojení členů v jeho blízkém okolí,
díky čemuž se správci starají v podstatě o své blízké sousedy. Je zajímavé sledovat, jak přístupové body upevňují sousedské komunity - je krásné, když sousedé spolu začnou po velmi dlouhé době opět komunikovat až prostřednictvím společné sítě nebo díky její stavbě.

Internet obecně umožňuje spojení s lidmi stejných zájmů - neboli tvorbu virtuálních komunit.

Připojení přes komerční firmy má nespornou výhodu pro uživatele, kteří nestojí o sousedské komunity, protože sousedské komunity narozdíl od těch virtuálních nelze vypnout spolu s počítačem.

Komerční firmy zajišťují svým uživatelům anonymitu neboli vzájemné oddělení, zatímco sdružení (jak už název napovídá) se naopak své členy snaží co nejvíce sdružit.

Konkurence

Naše sdružení už v současné době nepotřebuje nové členy - síť si na svůj provoz již dokáže spolehlivě vydělávat a s její rychlostí jsme spokojeni.
Proto doporučujeme všem zájemcům o členství/připojení, aby si nejdříve pořádně prostudovali všechny aspekty členství a porovnali je s možností připojení ke komerčním poskytovatelům.

Nemáme zapotřebí komerčním poskytovatelům konkurovat ve smyslu přetahování jejich zákazníků. Už samotný fakt naší existence v tomto regionu totiž na poskytovatele vyvíjí cenový tlak, díky němuž dosáhly ceny za připojení domácností úrovně, které v jiných místech ČR asi neuvidíte.

Abychom vyšli vstříc svým komerčním kolegům (kteří z nás mají často až panický strach), od prvopočátku naší činnosti se snažíme neposkytovat připojení komerčním firmám (viz Pravidla provozu sítě).

Konkurenční tlak v oblasti poskytování internetu je v současné době obrovský. Důvodem je poměrně vysoký výnos z prodeje konektivity koncovým uživatelům, a také pocit začínajících poskytovatelů, že "ty peníze plynou pravidelně a bezpracně", což je mylná představa - většina uživatelů svým počítačům nerozumí a jakýkoli problém s počítačem (viry, HW poruchy) způsobí nefunkčnosti internetu, kterou pak uživatel reklamuje u poskytovatele. 

Přesto - alespoň v našem regionu - je trh stále z velké části nenasycený, zejména v připojení domácností. Počet domácností (bytových, ne tím nemyslím cenzových!) v okruhu 12km od Slavičína je cca 15000, žije v nich přes 45tis. obyvatel!!!! 

Dokážete si představit, kolik firem je potřeba k obsloužení takové masy lidí, když do 5ti let bude chtít internet každý, tak, jako má dnes každý doma TV? Jakou kapkou v moři je naše sdružení, která má dnes (červen 2006) cca 300 členů, ve srovnání s 15tisíci zájemci? 

Jen tak na okraj - pro bezdrátové připojení takového počtu lidí k vysokorychlostnímu internetu (tj. tak, aby každý měl alespoň 1MBit/s s nějakou rozumnou agregací) by bylo nutné postavit cca 500 přípojných bodů, což by stálo něco mezi 10-15mil Kč. Celková kapacity linky do netu pro připojení takového počtu by musela být něco mezi 300 -600 MBit/s !!! Přitom lokální poskytovatelé momentálně (květen 2006) disponují linkami do netu s kapacitou v jednotkách MBit/s...

comments powered by Disqus