Valná hromada 2015

3. 4. 2015

rádi bychom Vás pozvali na Valnou hromadu – nejvyšší orgán našeho sdružení, která se uskuteční:

15. května 2015 v 17:00 hod. v Horákově vile.

V případě nízké účasti se náhradní Valná hromada uskuteční tentýž den – v pátek 15. května 2015 v 17:30 – na stejném místě. Návrh uspořádat náhradní Valnou hromadu ve stejný den jako řádný termín byl projednán a schválen Valnou hromadou v roce 2007. Vzhledem k omezené kapacitě je pro účast na Valné hromadě nutná předregistrace členů na e-mailu podpora@unart.cz. Pokud počet přihlášených členů přesáhne kapacitní možnosti uvedených prostor, vyhrazuje si Správní rada právo změny místa konání. O této skutečnosti budou všichni předregistrovaní členové předem informováni.

Valná hromada je nejvyšším orgánem našeho sdružení a pro Vás coby člena sdružení představuje jedinečnou příležitost, jak ovlivnit budoucí vývoj sdružení nebo se zapojit do jeho činností, tak této možnosti neváhejte využít.

Navrhovaný program Valné hromady je následující:

1.      Registrace členů - vzhledem k tomu, že schůze bude hlasováním rozhodovat o dalším vývoji sdružení, budou mít na valnou hromadu přístup pouze členové sdružení. Proto si s sebou doneste jakýkoli platný identifikační průkaz (občanský, řidičský nebo pas).

2.      Zahájení jednání: ověření usnášeníschopnosti Valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3.      Schválení revizní zprávy, výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření sdružení za rok 2014, a rozpočtu na rok 2015.

4.      Určení cílů na další období.

5.      Diskuse

6.      Ukončení

Těšíme se na shledanou!

comments powered by Disqus