Tiskovka BrutalPop na Lebedě - 25. a 26.7.2014

bpl2014-plakat.jpg
11. 7. 2014

„Miluju
léto na lúce.“ 

                        Xien (zubní technik, 26 let)

BrutalPop na Lebedě

sám název tohoto festivalu odkazuje na jeden z důvodu, proč se chceme opět po roce, v pátek 25. a sobotu 26. 7. 2014, setkat na louce v Rudimově u Slavičína. Zmíněná louka má kouzlo spojovat lidi, kdy na její půdě, několik metrů od sebe, stojí lidé, kamarádi, příznivci různých hudebních žánrů, domorodci a někdy i rodiny, ti všichni si přišli poslechnout první kapelu z programu, ve které může hrát jejich syn či dcera. Hudba spojuje lidi, tvoří zážitky, vzpomínky. Na BrutalPopu na Lebedě, se tvoří příběhy a historky, které si říkáme v listopadu v hospodě. Vzpomínáme na léto, jak s plastovým kelímkem sedíme v trávě, pozorujeme nebe, slunce, mraky a užíváme si klid a svobodu.

Hlavní myšlenkou každého festivalu, a nejinak je tomu i u BrutalPopu na Lebedě, je snaha představit hudbu, o které si myslíme, že stojí za to si ji poslechnout a prožít ji s lidmi, se kterými je vám dobře. Záměrně nechceme hudbu soudit. Neříkáme, že je kvalitní, nová či nekomerční. Chceme dát muzice šanci překvapovat, inspirovat a hlavně spojovat nespojitelné.

 Rádi bychom na letošním ročníku představili dvě dramaturgicky odlišné scény. Na první multižánrové z nich se vám představí kapely Skarbone 14(B), Čankišou, Hentai Corporation, Retro Jokers, Kumbalu, Binary Division a další. Druhá scéna by měla být koncipována v duchu elektronické hudby. Zárukou silného zážitku by měli být Pohon Dj’s, EAC Sound Systém & další.

Chceme se s vámi bavit a užívat si tyto výjimečné dny. Nejen u hudby, ale i během turnaje ve stolním fotbale, či skotských hrách. Společně můžeme zkoumat zákonitosti a pravidla hry Kubb a pokud budeme v náladě, tak můžeme vyjít na fotbalové hřiště v Rudimově a pokusit se v sobě nalézt skrytý talent na tuto netradiční hru.

BrutalPop na Lebedě je projekt, na jehož realizaci se podílí sami příznivci, kteří sdílí naši událost na sociálních sítích, dále dobrovolníci, kteří pomáhají budovat areál festivalu, nebo i lidi za barem, kteří se starají o naplnění primárních potřeb festivalového fanouška. Každý si může zvolit cestu, jak našemu festivalu pomoci. Součástí takového festivalu jsou i organizace, které se rozhodly pomoci finančně a umožnily tedy festivalu dramaturgicky povyrůst. Významným podporovatelem je Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o., stejně významným subjektem je MP Stav, Pavel Mrázek, jenž je s festivalem a jeho odkazem spojen několik let stejně jako Farma Rudimov, nebo obč. sdružení UnArt Slavičín.

.

Neméně důležitou roli proč festival dělat či nedělat, je i jeho odkaz. Realizaci festivalu pak vnímáme jako cestu, kterou před námi šli Festiválek, Lebeda a BrutalPop, jako samostatné akce. Věříme, že hodnoty, které tyto festivaly nesly, nezůstaly zapomenuty, a že BrutalPop na Lebedě v tomto odkazu pokračuje. Realizace festivalu sebou nese mnoho rozhodnutí, nejen těch týkající praktického chodu festivalu, ale i těch hudebních. Mezi takové rozhodnutí patří například dramaturgie loňského ročníku, která se nesla v duchu velmi tvrdé hudby, která spíše zapadala do koncepce BrutalPopu jako samostatné akce. Nechceme, aby ročník 2014 byl opačný extrém, kde by tvrdá hudba chyběla. Během příprav jsme se shodli, že cesta, kterou chceme jít je společná. Snažit se zachovat to nejdůležitější jak z BrutalPopu, tak i z Lebedy, protože obě tyto dramaturgicky odlišné akce, nám poskytují základy, ke kterým se otevřeně hlásíme a chceme na nich postavit následující ročníky.

Na tomto místě bychom pak rádi poděkovali všem, kteří se kdy na Festiválku, Lebedě a BP podíleli a pomáhali vytvořit něco, co i přes 18 letou historii zůstalo živé a vyvíjející se.

Díky!

Realizační tým festivalu BrutalPop na Lebedě, Rudimov 2014

bpl2014-plakat.jpg

comments powered by Disqus